logo
Featured model: Charlize Theron
Güçlendirme Ve Enjeksiyon Sistemleri
Köster Bond Paste: Epoksi esaslı 3 bileşenli, solvent içermeyen, modifiye reçine-sertleştirici-agrega sistemidir. Kuru ve temiz pek çok yüzeye mükemmel aderansı olan bu sistem reaksiyonunu tamamladıktan sonra su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, benzin ve mineral yağlarına dayanımlıdır. Köster bond paste korozyona karşı mukavimdir, demir donatılara ve beton yüzeylere mükemmel yapışır. Özellikle beton, taş ve metal yüzeylere yapılan yapıştırma işlemlerinde, filiz demirlerinin sabitlenmesinde, makine ray ve temellerinin sabitlenmesinde, ankastre mesnetlerde kullanılır. Yüksek, erken ve nihai mukavemeti vardır. Köster Chemifix 100: Yüksek mukavemetli ve süratli donan, kartuş halinde ambalajlanmış kimyasal dübeldir. Uygulandıktan sonra su altında kalmayacak veya sürekli su ile temas halinde olmayacak alanlarda yapılan filiz ekme ve ankraj işlemlerinde, saplama montajlarında tercih edilen kimyasal dübel çeşididir. Epoksi akrilat esaslı kimyasal dübele göre daha ekonomik olup, nem toleransı beklenmeyen fakat yüksek mukavemet istenen uygulamalarda yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Normal silikon tabancası ile uygulanabildiği için pahalı uygulama ekipmanları gerektirmez. Soğuk havalarda dahi süratle donar ve kısa sürede sonuç alınmasını sağlar. Köster Chemifix 200: Yüksek mukavemetli ve nem toleranslı, kartuş halinde ambalajlanmış kimyasal dübeldir. Özellikle uygulandıktan sonra su altında kalacak (havuz merdivenleri vb) veya sürekli su ile temas halinde olacak alanlarda yapılan filiz ekme ve ankraj işlemlerinde, saplama montajlarında tercih edilen kimyasal dübel çeşididir. Normal silikon tabancası ile uygulanabildiği için pahalı uygulama ekipmanları gerektirmez. Soğuk havalarda dahi süratle donar ve kısa sürede sonuç alınmasını sağlar.