logo
Featured model: Charlize Theron
Kristalize Su Yalıtımı
Kristalize Su Yalıtımı Köster NB Süper çimento esaslı, tek bileşenli kristalize su yalıtım harcıdır. Beton yüzeylere negatif veya pozitif taraftan uygulanarak su yalıtımı sağlar ve betonu suyun zararlı etkilerine karşı korur. Sadece su ile karıştırılarak hazırlanan karışım, uygulandığı beton yapıdaki serbest kireç partikülleri ile tepkimeye girerek kristal üretir ve betonun yapısına derinlemesine nüfuz ederek su yalıtımı sağlar. Taze beton yüzeylere uygulandığında hidratasyon sürecini yavaşlatır ve rötre çatlağı oluşumunu azaltır. Su yalıtımının yanı sıra beton yapıları, deniz suyu, atık su, agresif temel suyu ve inceltilmiş kimyasallara karşı korunması amacı ile kullanılır. Uygulama Alanları: *İçme ve kullanma suyu depoları *Atık su depoları (pH>5), yumuşak su depoları *Deniz suyu seviyesinin altında kalan ve deniz suyunun etkilerine maruz kalan betonarme yapıların korunmasında *Negatif taraftan su yalıtımında (kapalı garaj, bodrum katı içten yalıtımı ve benzerleri) Köster Polysil TG 500 : Arıtma tesisleri gibi yüksek kimyasal dayanım istenen uygulamalarda NB süper ve polysil TG 500 ürünleri sistem halinde kullanılır. Bu sistem uygulaması sayesinde pH=4 ve 14 aralığındaki kimyasal atık maddelere karşı dayanımlı bir kaplama oluşturulur. *Beton yüzeylere köster polysil TG 500 sürülerek veya püskürtülerek uygulanır. *Kuruduktan sonra birinci kat köster NB süper uygulaması yapılır. *8-24 saat bekleme süresinden sonra ikinci kat köster NB süper uygulaması yapılır. *Taze NB süper katmanın üzerine köster polysil TG 500 püskürtülerek uygulanır. Köster Yıldırım Tozu : Köster yıldırım tozu kullanıma hazır, şok prizli su tıkacıdır. Su ile karıştırılmadan toz halinde uygulanır. Su ile temas ettiği noktalarda 2-3 saniye içerisinde prizini alarak su yalıtımı sağlayan köster yıldırım tozu, aktif su sızıntılarının durdurulmasında ve yüzey sularının kurutulmasında kullanılır. Karışımında süratli çimentolar, kimyasal ve polimer katkılar içerir. Soda veya klor içermez, demir donatıyı korozyona uğratmaz ve her türlü mineral esaslı zemine mükemmel aderans sağlar. *Her türlü mineral esaslı yüzeyde uygulanabilir. *Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların süratli kesilmesi amacı ile *Köster NB sistem ve köster NB süper ile beraber bodrum katlarının içten yalıtımında *Yüzeylerin yalıtım öncesinde kurutulmasında kullanılır. Köster Wasserstop : Köster Wasserstop DIN 18 557'e uygun imal edilmiş, kalıcı olarak su geçirimsiz olan ve genleşen su tıkacıdır. Su ile karıştırılarak kullanılır. Karışımında süratli çimentolar, seçilmiş silis agregalar, kimyasal ve polimer katkılar içerir. Köster Wasserstop suyun akış yönünün tersine doğru genleşir ve prizini aldıktan sonra da büzülme yapmaz. Kalıcı olarak su geçirimsizdir ve daha sonra üzerine kaplama gerektirmez. Soda veya klor içermez, demir donatıyı korozyona uğratmaz ve her türlü mineral esaslı zemine mükemmel aderans sağlar. Su altında da uygulanabilir. *Her türlü mineral esaslı yüzeyde *Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların süratli kesilmesi amacı ile *Basınçlı su beklenen noktalarda (havuz, su deposu vb) pahların yuvarlatılmasında *Tij deliklerinin doldurulmasında *Köster NB sistem ve Köster NB süper ile beraber bodrum katlarının içten yalıtımında *Su altında kalan aktif su sızıntılarının durdurulmasında kullanılır.