logo
Featured model: Charlize Theron
Bodrum,Temel ve Perde Yalıtımı
ALT ZEMİN HAZIRLAMA:Alt zeminlerin katı,taşımaya uygun,dondan korumalı,toz,kir ve harç artıkların temiz olması gerekir.Imberal Aquarol 10D tüm emici, mineral zeminlere hazırlık katmanı olarak sürülür veya püskürtülür.Tüketim yaklaşık 0,2 kg/m2.Alt zemin hafif nemli olabilir.Çalışma esnasında zemin ve yalıtım malzemesi arasına su girmemelidir,gerekirse Intrasıt Ds2 54Z,Intrasıt Poly-C1 54Z/-C2 55Z veya Imberal Rsb 55Z ara yalıtım için kullanılmalıdır.Yalıtım çalışmalarına başlamadan önce oyukların üzerine Intrasıt Sm 54Z veya hızlı bağlama sağlayan üniversal mala macunu Intrasıt Rz1 55Hsp uygulanmalıdır.Dilli mala kullanın.Taban üzerindeki artıkları temizleyin.Kireç katmanlarını ve kirleri temizleyin.Eski,yapışmış bitümlü yalıtım malzemelerinin üzerinden temizleme işleminden sonra geçilebilir.5mm'ye kadar açık derzleri Ökoplast 1K 20B ile pürüzlendirme malası veya ince sıva ile kapatın.5mm genişlikten itibaren derzleri,kapatılmamış darbe derzlerini,harç ceplerini ve kırılmaları harç ile kapatın.Daha küçük derzler için bir ön işleme gerek yoktur.Derin gözenekler ve oyuklar nedeniyle beton içinde oluşan kabarcıkları pürüzlendirme malası ile önleyin veya azaltın.Pürüzlendirme malasına başlamadan önce yalıtım çalışmasının iyice sertleşmiş olması gerekir. UYGULAMA ŞEKLİ: DIN18195-İnşaat yalıtımı DIN 1053-Duvarcılık işleri tabana temas eden sentetik modifiye edilmiş bitümlü yalıtım kaplamaları uygulama ve planlama yönetmeliklerini dikkate alın. 1.Ökoplast 1K 20B uygulamaya hazırdır. 2.Ökoplast 1K 20B 2-komponentli kalın kaplama olarak uygulanırsa Ökoplast Plus 55Z toz komponenti bitüm kısıma ilave edilir ve karıştırma cihazı ile yavaş yavaş homojen bir şekilde karıştırılır. 3.Sürme işlemi düzleştirme malası,spatul veya Peristaltikpumpe PP 99)(peristaltik pompa)ile gerekli katman kalınlığında uygulanır. 4.Imberal Fab 89Zh mevcut esneme derzlerinde Ökoplast 1K 20B ile işleme tabik tutulur. 5.Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin.Dikey duvar yalıtımında temel yan yüzeylere kadar ve yaklaşık üst kenar alanının 30 cm üzerinde (Püskürtme suyu koruması)uygulayın.Bu alan sıvanacak ise,bu çevreleyen şerit öncesinde yalıtım macunları Intrasıt Ds2 54Z,Intrasıt Poly-C1 54Z/-C2 55Z veya Mberal Rsb 55Z ile yalıtılır.Cüruflu duvarlarda yalıtım cüruf üzerine çekilerek suyun inşaat aşamasında içeri sızması önlenmelidir.Temel olarak bu yalıtımın 2-kat olarak yapılması gerekir.DIN 18195 bölüm 4 ve 5 kapsamında yapılan yalıtım çalışmaları katman henüz kurumamışken yapılması gerekir.Yük alan kısımlarda bölüm 6 ilk konumda iyice kurumuş olmalıdır.Hareketli derzler Imberal Fab 89ZH ile kürekle kapatılmalıdır.Ökoplast 1K 20B ile kenarlar yapıştırılır ve yüzey yalıtımı uygulanır.Derz bantlarının birbirine bağlanması bant plastiğinin sızılması ve arkasından bant parçacıklarının yapıştırılması ile gerçekleşir.