logo
Featured model: Charlize Theron
Çatı,Balkon ve Teras Yalıtımı
ALT ZEMİN HAZIRLAMA:Alt zeminin temiz,üzeri tamamen boş ve yosunlardan arınmış olmalıdır.Kuru olmalı ancak hafif nemli de olabilir.Kir birikintileri basınçlı su buharı veya mekanik yollarla temizlenebilir.Eskiden kalma bitümlü yalıtımdan kalan hava kabarcıklarının giderilmesi gerekir.Tüm çatı yüzeylerine Vesterol Tg 10D ile ön işlem yapılmalıdır.Lifli çimento çatıların özellikle önceden Vesterol Tg 10D ile işlemle tabi tutulmalı ve boşta kalan liflerin zemine yapışması sağlanmalıdır. UYGULAMA ŞEKLİ 1.Sürme işlemi rulo,fırça veya havasız püskürtme işlemi ile 1-2mm katman kalınlığı arasında gerçekleşir. 2.Çatlama tehlikesi olan bölgelerde ve özellikle çok yoğun kullanılan çatı yüzeylerinde iki kat uygulama gerekir,bu esnada 1.Katman uygulanırken içine Dakorıt DV110 89V eklenir. 3.İkinci kat birinci kat tamamen kuruduktan sonra uygulanır. 4.Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir. KORUMA ÖNLEMLERİ: Yeni sürülen katmanlar suda çözünür olduğundan yağmurdan korunmalıdır.Su giderleri iyi olmayan çatı yüzeylerinde (Su birikintisi oluşumu varsa)aşırı derecede toz,yaprak,bitki tohumları birikmesi ve yosun oluşumu söz konusu olur.Su birikintilerinin kurumasında su içindeki çözeltilerin büzüşmesi nedeniyle yüzeyde bir gerilim oluşur.Çatlaklar oluşur ve bu çatlaklar altında bulunan yalıtım katmanlarına kadar ulaşılabilir.Bu türde çatı alanları"özel olarak yıpranan yüzeyler"grubuna girer ve buna uygun olarak da işlem görmeleri gerekir.Bitümlü,sıcak bitüm uygulaması yapılan çatılarda ve dikiş alanlarından bitüm sızıntısının yüksek olduğu alanlarda bitümün termo plastikleşmesi nedeniyle aşırı çatlamalar meydana gelebilir.Buralarda malzemenin daha fazla miktarlarda uygulanması öngörülmelidir.Şayet çatı yüzeyleri üzerine düşen yağmur suyu bahçe bitkileri için sulama suyu olarak kullanılacaksa,çatı üzerine yapılan bu uygulamanın arkasında bu suyun yaklaşık 3 ay süreyle kullanılmaması gerekir. İÇİNDEKİLER :Plastik dispersiyon,renk pigmentleri,fonksiyonel dolgu maddeleri