logo
Featured model: Charlize Theron
Çimonta Bazlı İzolasyon'lar
Alman firimaları tarafından geliştiren sürme bazlı izolasyonlar hızlı küllenmesi sonucu az da olsa 2 yıl izolasyon ihtiyazcı gidermektedir. Cimanto bazlı sürme izolasyon, esnek yapısıyla dere agızları veya catı zeminlerin de VB. yerlerde yapılmaktadır. Çimento esaslı, negatif ne pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeyler kapiler boşluklarına transfer olabilen, tek komponentli, kristalize su yalıtım harcıdır. KULLANIM ALANLARI Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında özellikle temel ve bodrum duvarları, su depoları, ve yüzme havuzlarında yalıtım malzemesi olarak kullanılır. AVANTAJLARI -Negatif ve pozitif su basıncına dayanım. -Çimentolu yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olma özelliği. -Kolay ve rahat uygulama. YÜZEYİN HAZIRLANMASI -Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Toz, kireç boya kalıntıları, kalıp yağları vb. uygulama yapılacak zeminden tel fırça ile temizlenmelidir. -Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler, Kristalize Su Yalıtım Harcı uygulamasından min. 24 saat önce Kalın Tamir Harcı; hızlı uygulama veya sülfat dayanımı istenen durumlarda ise uygun tamir harcı ile onarılmalıdır. -Brüt beton, çimento esaslı sıva gibi çok gözenekli yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir. HARCIN HAZIRLANMASI -Her bir kat için 25 kg'lık Kristalize Su Yalıtım Harcına 6,5-7 lt temiz su ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dk karıştırılmalıdır. -Kristalize Su Yalıtım Harcı fırça veya mala yardımıyla tüm yüzeye minimum 2 kat olarak uygulanmalıdır. -Her bir katın uygulaması bir öncekine dik olmalıdır. -Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. -Takip eden kat uygulamasının, bir önceki katın uygulamasından 12 saat veya daha sonra gerçekleşmesi durumunda uygulama öncesinde yüzey tekrar nemlendirilir. UYGULAMA BİLGİLERİ -Çimento bazlı sıvalar ve şaplar, brüt, beton üzerine uygulanabilir. -Diğer tüm yüzeyler için bize danışınız. -Uygulama kalınlığı 2-3 kattır. -Uygulanabilecek kat adeti2-3 kattır. -Harcın kullanabilme süresi maximum 30 dakikadır. -Katlar arasında beklenilmesi gereken süre minimum 6 saattir. -Kristalize su yalıtım harcı üzerine son kat uygulaması için beklenilmesi gereken süre minimum 7 gündür. UYARILAR -Donmuş, erimekte olan veya 24 saat kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. -Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri kristalize su yalıtım harcı ile kapatılmamalı bu noktalar da yalıtımın devamlılığı yalıtım bantları ile sağlanmalıdır. -Kristalize Su Yalıtım Harcı uygulanmış yüzeyler 5 gün süreyle nemli tutulmalı, direk güneş ışığı, hava akımları ve dondan korunmalıdır. -Mekanik darbelere maruz kalabilecek yüzeyler de Kristalize Su Yalıtım Harcı üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır. -Kristalize Su Yalıtım Harcı dolaşıma açık mekanlarda çıplak bırakılmamalı, şap, seramik kaplama veya endüstriyel zemin kaplaması ile korunmalıdır. -Havuzlar ve su depolarında yapılacak uygulamalarda, beton yüzeyin minimum 6 ay önce dökülmüş olması gerekmektedir. -Ahşap, sunta, kontrplak ve metal yüzeylerde kristalize su yalıtım harcı uygulanmaz. Direk tuğla, gazbeton ve zayıf sıvalı yüzeylerde uygulanmaz. -Çatı, teras yalıtımında kullanılmaz. Derinliği 8 m'yi geçen su depoları ve 8'm den derin zemin suyuna maruz temellerde uygulanmaz. AMBALAJ 25 Kg'lık kraft torba RAF ÖMRÜ Orjinal ambalajların da rutubetsiz ortamda 12 ay saklanabilir. Kullanılmadığı taktirde ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır
Nd izolasyon Sürme bazlı izolasyon