logo
Featured model: Charlize Theron
Sürme İzolasyon
Sürme izolasyon, Sürme Tip Su Yalıtım Malzeme Türleri: Su ve nem yalıtımında kullanılan malzeme gruplarından biride Sürme Tip Malzemelerdir. Bir binayı ele aldığımızda temel-perde, teras-çatı, balkon, ıslak mekanlarda, kapı-pencere detayları, dış yüzeylerde kullanılırlar. Ayrıca su depoları, kanallar, yüzme havuzları vs. gibi yapılarda kendi başlarına veya yardımcı malzeme olarak işlev görürler. Su yalıtımı ürünlerinden su izolasyonu; yani suyun bir taraftan diğer tarafa geçişinin engellenmesi dışında başka bir takım özellikler de beklenmelidir. Bunlar: Kimyasal dayanım, Mekanik dayanım, Elastikiyet, Isı dayanımı, Özel aderans koşulları, Ekonomiklik olarak sıralanabilir. Bu noktada hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken en önemli konu farklı niteliklerdeki yalıtım malzemelerinin her detay için önerilmemesi, kullanım amacına uygun teknik özelliklerdeki malzemelerin seçilmesidir. Ürün seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır: Ortamdaki su basıncı, Zeminin yapısı, Yapıdan beklenen hareketler, Ürünün üzerine gelecek olası yükler, Yapıdaki detaylar Sürme tip su yalıtım malzemeleri 4 grupta sınıflandırılabilir: Çimento esaslı malzemeler Bitüm esaslı malzemeler Poliüretan esaslı malzemeler Aklilik esaslı malzemeler Tüm bu malzemeler genelde 2 veya 3 kat uygulanırlar. m2 ‘ye 1.5-5 kg. arasında sarf edilirler. Malzemenin uygulanmadan önce üreticinin tavsiyesine uygun olarak karıştırılması, uygulama yapılacak yüzeyin hazırlığının doğru şekilde yapılması ve tüm yüzeye homojen olarak uygulanması yalıtımın verimi açısından çok önemlidir. Uygulama yapılırken dış ortam sıcaklığı dikkate alınmalı, uygulama sonunda yine yalıtım dış etkenlere karşı mutlaka korunmalıdır. Yüzey hazırlığı Bütün yalıtım türlerinde önemli olan yüzey hazırlığı, sürme malzemelerle yapılacak su yalıtımında da hayati önem taşımaktadır. Sürme tip malzemelerde en titiz işçiliğin yüzey hazırlığında yapılması ve en büyük zaman diliminin bu evreye ayrılması gerekir. Aksi halde aceleye getirilen ve özensiz yapılan bir yüzey hazırlığı üzerine uygulanacak malzemenin istenen performansı göstermesi mümkün olmayacaktır. Yüzey hazırlıkları nelerden oluşabilir? Kırık, boşluk, çökme ve çatlakların tamiri, Köşeler ve keskin dönüşler yuvarlatılması, Taşıyıcı olmayan katmanların kaldırılması, tozutan yüzeylerin sağlamlaştırılması, segregasyona uğramış yüzeyin tamiri, Varsa parlak yüzeylerin pürüzlen dirilmesi, Tij deliklerinin doldurulması, Kalıp yağı, gres, boya, pas, tuz kusması gibi aderans engelleyici katmanların kaldırılması. Kırık, boşluk, çökme ve çatlakların tamiri : Öncelikle eğer varsa yalıtım malzemesinin uygulanacağı zemindeki kırık, boşluk çökme gibi düzensizlikler giderilmelidir. Çatlakların önce ne tür bir çatlak olduğu değerlendirilmeli tamir işlemi ondan sonra yapılmalıdır. Çatlaklar tiplerine göre ikiye ayrılırlar: Yapısal Olmayan Çatlaklar Yapısal Çatlaklar Yapısal olmayan çatlaklar yüzeysel olarak görülen ve sıva çatlağı olarak adlandırılan çatlaklardır. Bu tip çatlaklar genellikle statik hareketsiz çatlaklardır ve düzensiz – örümcek ağını andıran bir görüntüye sahiptirler. Yapısal çatlaklar yapılarda taşıyıcı betonarmeden görülen çatlaklardır. Bu tip çatlaklar kendi içinde 2 gruba ayrılabilir: Statik yani hareketsiz çatlaklar (oturma sebebi ile oluşan çatlaklar vb.) Dinamik yani hareketli çatlaklar Statik olan çatlaklar mekanik yöntemler ile kırılarak açılmalı ve uygun bir tamir harcı ile doldurulmalıdır. Çatlakları tamir yöntemlerine göre incelemek gerekirse; a) Tamir harçları ile tamir edilebilen çatlaklar: Birkaç cm ‘den daha derin olmayan yapısal ve yapısal olmayan çatlaklar çeşitli mineral ve reçine esaslı ürünler kullanılarak tamir edilir. Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar U biçiminde ve 2-3 cm. derinliğinde açılarak kireç içermeyen tamir harçlarıyla onarılır. b) Enjeksiyon ile tamir edilebilen çatlaklar: Derin çatlakların tamiri için çeşitli mineral ve reçine esaslı ürünler kullanarak bir iğne (ya da uç )sayesinde manüel ya da motorlu pompa sayesinde çatlak aralığından madde zerk etmek işlemine enjeksiyon, bu yöntem sayesinde tamir edilebilen çatlaklara ise enjeksiyon ile tamir edilebilen çatlaklar diyoruz. Sürme İzolasyon Uygulanan ürün adları, HENKEL, YKS, KOSTER, SİKA, WEBER, İSONEM, DUAYEN, çimanto esaslı izolasyonlar Vb. markalarla izolasyon yapılmaktadır.